نرم افزار مدیریت آموزشگاه نگار

آسوده خاطر آموزش دهید


حضور غیاب هنر جویان

نرم افزار مدیریت آموزشگاه نگار این امکان را به شما می دهد تا هنر جویان خود را حضور غیاب کرده و گزارشات آن را به راحتی و با چند کلیک ساده چاپ کنید

نرم افزار فروشگاهی ذره بین

نرم افزار فروشگاهی ذره بین

کنترل و نظارت بر شهریه هنر جویان

با استفاده از این نرم افزار به راحتی می توانید بر شهریه هنرجویان کنترل و نظارت داشته باشید . و حتی می توانید تعین کنید که به عنوان مثال هر 4 جلسه هنرجو باید تسویه حساب نماید و شهریه خود را پرداخت کند.


صدور فاکتور فروش

بدون شک بیشتر آموزشگاههای خصوصی محصولاتی را به هنر جویان ارائه میکنند ، به عنوان مثال یک آموزشگاه موسیقی ممکن است کتاب یا ساز به هنرجویان بفرشد . در نرم افزار نگار این امکان وجود دارد که برای هنرجویان فاکتور صادر گردد و بر حساب هنر جویان مدیریت داشت.

نرم افزار فروشگاهی ذره بین
loading...

لطفا منتظر بمانید...